I henhold til ISO 5599 brukes digitale betegnelser (tidligere bokstavbetegnelser) på manifoldventilskjemaene.

Eksempel på merking: 5/2 monostabil ventil, elektrisk styrt med pneumatisk assistanse (med ekstern pilotforsyning), med fjærretur: 1 – tilførselstilkobling 2 og 4 – utgangstilkoblinger (arbeid, til mottaker) 3 og 5 – avluftingstilkoblinger (utløp til atmosfære) 12 og 14 – kontrolltilkoblinger X – ekstern pilotforsyning (boosterventiler) 82/84 – pilotblødning

Hvordan er tilkoblingene på fordelerventilene merket?