Den typen materiale som brukes i kompensatorer for varmt vann er EPDM gummi. Den er preget av høy motstand mot økt temperatur, opp til +130C (kortvarig opp til +150C) avhengig av typen kompensator. Samtidig viser den betydelig levetid, og eldes sakte under atmosfæriske forhold. I tillegg er den resistent mot virkningen av svake løsninger av syrer og baser, teknisk alkohol, estere og ketoner, samt sjøvann.