En skrudd pneumatiske kobling består av et kroppsstykke hvor slangen er festet og en mutter som strammer slangen. På grunn av utformingen er det avgjørende at begge slangediameterne (ytre og indre) er nøyaktig de samme som dimensjonene til koblingen.

Bruk av en 8x5mm slange til en 8x6mm kobling vil ikke tillate en riktig tilkobling.