For vanndamp brukes ventiler med tetninger som tåler høye temperaturer. I tilfelle kuleventiler, lages kuletetninger av PTFE med tilsetning av grafitt (opp til +260 ° C), eller PTFE forsterket med rustfritt stål (opp til +260 ° C). PEEK, som brukes til å lage forseglinger for kuleventiler opp til temperaturer på opptil +250 ° C, har også god motstand mot høye temperaturer. For høyere temperaturer brukes ren grafitt (opp til +500 ° C), eller metall (opp til +500 ° C) på tetninger.
Det beste valget for dampapplikasjoner er dedikerte soppventiler (stopp, stopp-kontroll, eller stopp-tilbake) og porter med høy ytelsesparametere (opp til +425 ° C) og relativt lav pris.