ATEX-direktivet 2014/34/EU (art. 2, §1) og ATEX-guiden (§38) angir at utstyr og enkle rørdeler, som blant annet: manuelle ventiler, tilbakestrømningsventiler, nettfilter,  trykkreduksjonsventiler, sikkerhetsventiler, ikke faller inn under direktivets anvendelsesområde, fordi de ikke har “deres egen potensielle tennkilde”. Derfor krever de nevnte elementene ikke sertifisering for å kunne installeres i en eksplosjonsfare sone, men det kreves bruk av elementer med antistatisk beskyttelse.
Bare ventiler med en stasjon (elektrisk eller pneumatisk) er underlagt ATEX-direktivet.