Det er flere standarder for matvareslanger. Kravene til slanger tillatt for bruk i Den europeiske union er inneholdt i lovbestemmelser:

  • Forordning 1935/2004/EC
  • Forordning 2023/2006/EC
  • 10/2011/EU
  • Andre standarder som ofte kreves av kunder inkluderer:
  • FDA – Food and Drug Administration
  • NSF – National Sanitation Foundation
  • 3-A – 3-A Sanitary Standards
  • BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung