Drikkevann (dvs. vann beregnet for menneskelig konsum) er underlagt spesielle forskrifter. Drikkevann og dens overførings- og distribusjonsinstallasjoner (inkludert slangene som brukes til dette formålet) er underlagt generelle europeiske forskrifter (direktiv 98/83/EC) og spesifikke nasjonale forskrifter:

  • PZH – National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene
  • KTW – Kunststoffe im Kontakt mit Trinkwasser
  • DVGW – Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches
  • WRAS – Water Regulations Advisory Scheme
  • NSF-61 – NSF/ANSI Standard 61