I enheter der vibrasjoner, bevegelser og slange-rystelser forekommer, anbefales det å bruke skrudde koblinger eller koblinger med en klemring.