Avhengig av typen flytende medium, kan vi bruke forskjellige typer belgmateriale i gummi kompensatorer. Dette kan være for eksempel CSM gummi (Hypalon) eller FPM gummi (Viton). Begge er motstandsdyktige mot virkningen av mange forskjellige kjemiske stoffer eller forskjellige typer petroleumsprodukter. Men gummi kompensatorer utstyrt med en ekstra intern lining av belgen laget av PTFE (Teflon) er preget av den høyeste kjemiske motstanden mot særlig aggressive forbindelser og stoffer. Den har en tykkelse på 1 til 3 mm og dekker hele den indre overflaten av gummi kompensatoren på en slik måte at det flytende mediet ikke kommer i kontakt med belggummi, som har svakere kjemisk motstand. Takket være dette kan gummi kompensatoren sikres å ha svært høy motstand mot nesten alle typer kjemisk aggressive stoffer. I tillegg kan en slik kompensator være utstyrt med en indre vakuumring også laget av PTFE, noe som gjør at den kan fungere under vakuumforhold.