For dampslanger bør du bruke ender som er designet og beregnet for damp. Den mest brukte løsningen er standard EN 14423. For disse typer ender, er det dedikerte spesielle sikkerhetsklemmer for damp laget i henhold til den samme standarden. Det bør absolutt ikke brukes permanent svirpede ender for gummi dampslanger med krympende hylser. Denne installasjonsmetoden tillater ikke stramming av klemmen under slangens driftsperiode, og på grunn av gradvis tap av gummiets elastiske egenskaper, kan det føre til lekkasje eller til og med katastrofale resultater fra enden som rives ut av slangen. Montering av ender ved bruk av krympende hylser er tillatt ved bruk av teflonslanger. For stålslangene brukes sveisede ender.