Forkortelsen FRL står for komprimert luftforberedelsessett, som består av:

F – filter (Filter) – ansvarlig for å fjerne faste urenheter og vann (kondensat) fra systemet;

R – regulator (Regulator) – ansvarlig for å redusere og opprettholde trykket på ønsket nivå;

L – smøremiddel – ansvarlig for å tilføre smøremiddelet (olje) til de applikasjonene som krever det.