Avhengig av deres konstruksjon, kan stålkompensatorer overføre installasjonsforskyvninger i flere retninger:

  • aksiale – rettet langs aksen til kompensatoren: kompressive eller strekkende,
  • laterale – rettet vinkelrett på den langsgående aksen til kompensatoren,
  • vinkelforskyvninger – flytter kompensatoren vinkelmessig fra dens langsgående akse.

Selvfølgelig, under reelle arbeidsforhold for installasjonen, kan de faktiske forskyvningsretningene som kompensatoren som fungerer i den er utsatt for, være en kombinasjon av disse grunnleggende retningene som er nevnt ovenfor.