Det er nødvendig å bestemme de relevante driftsbetingelsene (medium, driftstrykk, driftstemperatur), slangens tekniske parametere (ikke alle slanger er, på grunn av sin utforming, egnet for opprulling på en trommel), metoden for å montere trommelen og type drivverk.