Temperaturmotstanden til kompensatorer er veldig forskjellig, avhengig av typen materialer de er laget av. For gummi kompensatorer kan den maksimale driftstemperaturen, avhengig av typen gummi de er laget av, nå opp til +150C. Kompensatorer laget av PTFE (Teflon) er preget av en høyere tillatt driftstemperatur som avhengig av driftstrykket, kan nå litt over +200C.
Stål kompensatorer derimot kan arbeide ved mye høyere temperaturer, avhengig av typen materiale brukt, kan overstige +500C. Den høyeste temperaturmotstanden er karakteristisk for stoff kompensatorer, hvor bruken av spesielle materialer gjør at de kan arbeide feilfritt ved driftstemperaturer som når og til og med overstiger +1000C.