Med økningen i temperatur, reduseres slangens trykkresistens. Nøyaktige verdier uttrykt i prosent skal finnes i leverandørens katalogkort.