Ikke hver matvareslange er egnet for alle typer mat. Hver matvare kan tildeles bestemte typer mat og simuleres under migrasjonstesting med en spesifikk simulator i henhold til den detaljerte tabellen i forordning 10/2011/EU (for eksempel: melk og 20-50% alkohol krever væske D1, eddik – væske B, iskrem – væske C, og sennep og oljeholdige og fete stoffer – væske A, B og D2). Derfor er det så viktig å velge riktig matvareslange, en syntetisk sammensetning for det spesifikke produktet som transporteres av slangen.