Forholdet mellom arbeidstrykk og bruddtrykk (der permanent skade på slangen oppstår) defineres som sikkerhetsfaktor, og den er som oftest 3.