Monostabil ventil – kontinuerlig styring – når styresignalet forsvinner, går den tilbake til utgangsposisjonen ved hjelp av en fjær.

Bistabil ventil – impulsstyring – når styresignalet forsvinner, forblir den i sin posisjon (ingen fjær).

Monostabile elektrisk styrte ventiler har for eksempel én magnet på én side, mens bistabile ventiler har to magneter på begge sider.

78949899 zawory rozdzielajace pyt. 3.1 2.png e7013e84 zawory rozdzielajace pyt. 3.2 2.png