Det foreskrevne driftstrykket ved +20 °C varierer fra 148,4 bar for størrelse Ø4 til 69,3 bar for Ø22. Ved høyere driftstemperaturer vil driftstrykket variere.