Det tillatte arbeidstrykket til kompensatorer kan variere mye og avhenger av mange faktorer. Først og fremst varierer det sterkt avhengig av materialet hvorfra det fleksible elementet i kompensatoren (belgen) er laget. Størrelsen på kompensatoren, dens driftstemperatur, og typen medium som strømmer gjennom den, er også veldig viktige. De laveste tillatte arbeidstrykkene er karakteristiske for stoffkompensatorer, for hvilke, på grunn av materialet som brukes i produksjonen deres, vanligvis ikke kan overstige en verdi på 0,5 bar overtrykk.
Gummi eller teflon kompensatorer kan allerede operere ved mye høyere arbeidstrykk, som kan nå maksimale verdier på henholdsvis 25 bar og 16 bar.
De høyeste tillatte arbeidstrykket kan diskuteres i tilfellet med stål kompensatorer, avhengig av typen kompensator og dens størrelse, kan de nå opptil 100 bar.