Metallslange, på grunn av de svært brede konstruksjonsmulighetene og mange forskjellige materialer som kan brukes, kan jobbe med virkelige arbeidsparametere som oppnår svært høye verdier.
Påvirkning på høyden av overført trykk har: nominell diameter, tykkelsen på veggmaterialet, ribgeometri (forekomstfrekvens og høyde) og antall flettverk.

Det samme gjelder også arbeidstemperaturen, som standard for rustfritt stålslanger er 600÷700°C, men ved bruk av visse materialer, for eksempel Inconel-legeringer, kan den til og med nærme seg +1000°C.

Det skal huskes at med en økning i temperaturen, bør en korreksjonsfaktor tas med i betraktningen. Det samme gjelder dynamisk arbeid (vibrasjon, forskyvninger, type mediumflyt). Tabeller med koeffisienter kan finnes i vår katalog eller på nettstedet vårt i delen Industrielle slanger – metall.