Stålkompensatorer, på grunn av svært brede konstruksjonsmuligheter og mange forskjellige materialer som kan brukes, kan fungere ved virkelige arbeidsparametre som oppnår svært høye verdier. Ved bruk av spesielle flerlags belg-konstruksjoner, er det mulig å oppnå arbeidstrykk som overstiger til og med 100 bar, avhengig av kompensatorens diameter. Det samme gjelder arbeidstemperaturen, som når du bruker visse materialer, for eksempel Inconel-legeringer, kan nå verdier nær +1000°C.