I tillegg til det kjemiske motstanden til koblingsmaterialet til mediet, bør oppmerksomhet rettes mot valg av passende tetning.