Omløpsventiler beskrives med antall strømningsveier (antall tilkoblinger) og antall posisjoner (antall firkantede bokser på ventilsymbolet).

I eksemplet er den pneumatisk betjente ventilen en treveis/to-posisjonsventil i utgangsposisjon (uten styresignal) normalt lukket NC (Normally Closed):

58fcaa3c zawory rozdzielajace pyt. 2.png