Belgen i stålkompensatorer kan lages både som flerlags (oftest) og enkeltlags (sjeldnere). Antall lag i en stålbelg avhenger av kompensatorens parametere, slik som: designtrykk og -temperatur og størrelsen på de planlagte forskyvningene. Flerlags belger kan ha et forskjellig antall lag fra 2 til til og med 10. Tykkelsen på et enkelt lag av belger kan være fra 0,2 mm til til og med flere millimeter.