Ja. Hver oppvarmet slange, avhengig av hvilket materiale den er laget av, har arbeidstrykk-korreksjonsfaktorer, som bør tas hensyn til i beregninger. For eksempel vil en PTFE-slange med en diameter på 8 mm, som har et maksimalt arbeidstrykk ved romtemperatur på 200 bar, kunne fungere maksimalt ved 166 bar ved en temperatur på +250°C (korreksjonsfaktor 0,83).