Hvordan redusere slitasjen på høytrykksrenserslanger?

Den vanligste årsaken til skader på høytrykksrenserslanger er at den minste bøyeradiusen bak enden overskrides. For å unngå eller redusere muligheten for denne typen skader bør man bruke avbøyningsbegrensere EM-G... EM-K..... Bruken av slike beskyttere forlenger slangenes levetid betydelig og øker sikkerheten for driftspersonalet.

Hvor og til hva brukes gjengede messingkoblinger?

Messingkoblinger er laget for å koble sammen rør - hovedsakelig kobber, men de brukes også i forbindelse med plastrør eller når vi ønsker å koble en slange til et rørsystem, f.eks. innen pneumatikk. De brukes hovedsakelig til å overføre luft, vann eller oljer.

Hvordan er tilkoblingene på fordelerventilene merket?

I henhold til ISO 5599 brukes digitale betegnelser (tidligere bokstavbetegnelser) på manifoldventilskjemaene. Eksempel på merking: 5/2 monostabil ventil, elektrisk styrt med pneumatisk assistanse (med ekstern pilotforsyning), med fjærretur: 1 - tilførselstilkobling 2 og 4 - utgangstilkoblinger (arbeid, til mottaker) 3 og 5 - avluftingstilkoblinger (utløp til atmosfære) 12 og 14 - kontrolltilkoblinger X - ekstern [...]

Hva er forskjellen mellom en monostabil og en bistabil omløpsventil?

Monostabil ventil - kontinuerlig styring - når styresignalet forsvinner, går den tilbake til utgangsposisjonen ved hjelp av en fjær. Bistabil ventil - impulsstyring - når styresignalet forsvinner, forblir den i sin posisjon (ingen fjær). Monostabile elektrisk styrte ventiler har for eksempel én magnet på én side, mens bistabile ventiler har to magneter på begge sider.

Hva betyr forkortelsen 3/2 NC?

Omløpsventiler beskrives med antall strømningsveier (antall tilkoblinger) og antall posisjoner (antall firkantede bokser på ventilsymbolet). I eksemplet er den pneumatisk betjente ventilen en treveis/to-posisjonsventil i utgangsposisjon (uten styresignal) normalt lukket NC (Normally Closed):